O dětské skupině Holubníček

V Dětské skupině Holubníček poskytujeme pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňujeme docházku v rozsahu až osm a půl hodin denně a péče je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

V Dětské skupině Holubníček může být maximálně 12 dětí. Pečující osoby (chůvičky) mají zdravotnické, pedagogické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče a standardů kvality, které zaručují vysokou kvalitu poskytované služby.

Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Péče o dítě v Dětské skupině Holubníček je nepodnikatelskou a neziskovou činností. Poskytovatelem je nestátní nezisková organizace Pacičky z. s.

Jednotlivé Dětské skupiny Holubníček jsou evidované v evidenci dětských skupin spravované MPSV a jsme členem spolku Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině Holubníček je bezpečné. Prostory jsou schválené krajskou hygienickou stanicí a stavebním úřadem. Pečující osoby jsou proškoleny v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Poskytovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu.

Naše Holubníčky

nakoukněte k nám

Benefity

dětské skupiny Holubníček

+Bezpečné a respektující prostředí

+Individuální a partnerský přístup k dětem

+Nový a moderní prostor v centru města

+Rodinná atmosféra a malý kolektiv dětí

+Vhodné podmínky pro učení, sociální interakci a emocionální rozvoj

+Denní přístup na vlastní přírodní zahradu

+Odborná péče kvalifikovanými osobami s láskyplným přístupem ke každému dítěti

+Spolupráce a otevřená komunikace s rodiči

+Rozvíjení malých dětí v základních dovednostech sebeobsluhy a samostatnosti

Tým

dětské skupiny Holubníček

Cílem Dětských skupin Holubníček je vytvoření laskavého, harmonického a podporujícího prostředí pro děti, kde se budou cítit příjemně, bezpečně a sebejistě.

Kateřina Pavlíková, DiS.
Kateřina Pavlíková, DiS.
Kateřina Pavlíková, DiS.
Oblastní manažerka Čáslavi
Ing. Klára Hladíková
Ing. Klára Hladíková
Ing. Klára Hladíková
Oblastní manažerka Pardubic
Tereza Valčíková
Tereza Valčíková
Tereza Valčíková
Vedoucí provozu
Pavlína Svobodová
Pavlína Svobodová
Pavlína Svobodová
Vedoucí provozu
Mgr. Veronika Kolouchová, DiS.
Mgr. Veronika Kolouchová, DiS.
Mgr. Veronika Kolouchová, DiS.
Předsedkyně neziskové organizace Pacičky z. s, Ředitelka Dětských skupin Holubníček
Dana Sequardt, DiS.
Dana Sequardt, DiS.
Dana Sequardt, DiS.
Místopředsedkyně neziskové organizace Pacičky z. s.
Nikol Němcová
Nikol Němcová
Nikol Němcová
Chůvička
Dagmar Ferdanová
Dagmar Ferdanová
Dagmar Ferdanová
Chůvička
Petra Houdková
Petra Houdková
Petra Houdková
Chůvička

aktivity s dětmi

V Dětských skupinách Holubníček

Ceník

Vratný rezervační poplatek 2.000 Kč se hradí po přijetí přihlášky na základě zaslané faktury společně s potvrzením o rezervaci místa v DS. Poplatek je vybírán před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Je vracen, pokud dítě do DS dochází do 31. 8. daného školního roku.

Čáslav
Holubníček Grand
4,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00
Čáslav
Holubníček Nádraží
3,500kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Čáslav
Holubníček Komenského nám.
3,500kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Pardubice
Holubníček Jana Palacha
4,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Na všech pobočkách
Dítě starší 3 let
7,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30

6:30 – 16:00 (Grand)

Platba za stravu

Oběd                                  55 Kč / den

Svačinky (2x denně)          30 Kč / den

co si o nás myslíte

Názory od rodičů

Maminka Adéla

Maminka Monika

Maminka Barbora