Vítejte na stránce Dětské skupiny Holubníček.

Dětská skupina Holubníček

V Dětské skupině Holubníček poskytujeme pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňujeme docházku v rozsahu až osm a půl hodin denně a péče je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. V Dětské skupině Holubníček může být maximálně 12 dětí. Pečující osoby (chůvičky) mají zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Péče o dítě v Dětské skupině Holubníček je nepodnikatelskou a neziskovou činností. Poskytovatelem je nestátní nezisková organizace Pacičky z. s.

Dětská skupina Holubníček je evidována v evidenci dětských skupin spravované MPSV a je členem spolku Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Výhody Dětské skupiny Holubníček

+ Přispívá k lepšímu sladění práce a rodiny.

+ Pomáhá s postupným návratem rodičů do práce.

+ Usiluje o individuální, partnerský a respektující přístup k dítěti.

+ Usnadňuje adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí v malém kolektivu dětí.

+ Nabízí nové moderní prostředí v centru města.

+ Pracuje se základními principy Montessori pedagogiky.

+ Nabízí angličtinu jako součást denních aktivit.

+ Zabezpečuje větší počet pečujících osob (dvě chůvy na sedm dětí).

+ Je flexibilní a dostupná.

Prostory Dětské skupiny Holubníček splňují hygienické a technické požadavky na prostory a provoz a nachází se v domě zrekonstruovaném v roce 2019 v centru Čáslavi, 50 metrů od vlakového nádraží.

Stravování v Dětské skupině Holubníček je zajištěno s ohledem na dodržení předpisů z oblasti hygieny a epidemiologie. Možnosti stravování jsou individuálně upraveny dle potřeb jednotlivých dětí. Obědy jsou dodávány v dětských porcích externí firmou a je kladen důraz na vyváženost a pestrost stravy pro děti předškolního věku. Svačinky jsou připravovány čerstvé dvakrát denně přímo v Dětské skupině Holubníček a je zajištěn pravidelný přísun ovoce a zeleniny. Dbáme na dodržování pitného režimu dětí. Rodiče mají také možnost každé ráno při příchodu dodat v krabičce celodenní stravu pro dítě z domova, kterou jim pečující osoby podají a ohřejí dle jejich přání.

Poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině Holubníček je bezpečné. Prostory jsou schválené krajskou hygienickou stanicí a stavebním úřadem. Pečující osoby jsou proškoleny v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Poskytovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu.

Děkujeme Vám za Váš zájem o služby Dětské skupiny Holubníček. Další informace Vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.