Náš tým

Mgr. Veronika Kolouchová, DiS.

Předsedkyně neziskové organizace Pacičky z. s., která je zřizovatelem Dětské skupiny Holubníček. Je ředitelkou a spolumajitelkou DS Holubníček od doby jeho založení (1. 11. 2019). Vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně magisterský program management a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Univerzitě Karlově v Praze. Sociální práci se věnuje profesionálně od roku 2015. Momentálně se připravuje na práci rodinného terapeuta ve čtyřletém psychoterapeutickém výcviku. Ráda cestuje a studuje cizí jazyky. Je maminkou dvou dětí.


Dana Sequardt, DiS.

Místopředsedkyně neziskové organizace Pacičky z. s., která je zřizovatelem Dětské skupiny Holubníček. Je spolumajitelkou DS Holubníček a působí jako projektová manažerka od doby jeho založení. Vystudovala obor management a personalistika na Vyšší odborné škole v Čáslavi. Několik let vedla dětské skautské oddíly chlapců i dívek a také spoluorganizovala několik dětských táborů. Od roku 2016 je maminkou syna Sebastiana a během rodičovské dovolené pracovala pro Oblastní Charitu Pardubice jako lektorka rodinného centra. Má zkušenosti s přípravou a administrací projektů. Baví ji čtení knih, cestování, poznávání nových míst a kultur a ráda hledá nové příležitosti.


Kateřina Pavlíková, DiS.

Je vedoucí provozu Holubníčku v Grandu. Jako chůvička pracuje v Dětské skupině Holubníček od března 2020. Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze. Více než 10 let pracovala jako sociální pracovnice v Arcidiecézní Charitě Praha. Od roku 2019 byla rodičovské dovolené se synem Marečkem, který chodil do Holubníčku s ní. V roce 2021 se jí narodil druhý syn Denny. V roce 2023 si zvýšila kvalifikaci absolvováním kurzu pro chůvy pro děti v dětské skupině. Práce s lidmi jí baví a naplňuje, a proto je ráda, že může trávit čas s dalšími dětmi a být užitečná při jejich výchově a péči. Mezi její záliby patří houbaření, historie, procházky se psem a je milovnicí přírody. Pro děti v Holubníčku připravuje nejraději taneční a pohybový program.


Pavlína Svobodová

Je vedoucí provozu Holubníčku u nádraží. Pracuje zde od dubna 2022. Vystudovala střední školu v oboru aranžér. Malování a vyrábění jí jsou velice blízké. Holubníček zvelebuje tématickými dekoracemi a je kreativní i v přípravě tvořivých dílniček pro děti. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a v tomto oboru pracovala jako pečovatelka a aktivizační pracovnice. Je maminka samoživitelka a vychovává dvě holčičky Terezku a Anežku, se kterými tráví veškerý svůj volný čas. Jezdí spolu na výlety, chodí do přírody, rády sportují a rozvíjejí kreativní činnosti. Doma má menší zvířecí farmu, o kterou se stará.


Stanislava Jakubíková

Pracuje v Dětské skupině Holubníček u nádraží od května 2020. Vyučila se jako krejčová pro dámské oděvy. V roce 2017 absolvovala akreditovaný rekvalifikační kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pečovala o děti v čáslavské Kopretině. Protože je ve společnosti dětí ráda, tak také doma příležitostně hlídá děti předškolního věku svých známých. Má mírnou a vřelou povahu. Má dospělého syna a ve volném čase se nejraději věnuje vaření, pletení a péči o zahradní i pokojové květiny. V Holubníčku s dětmi chodí ráda do knihovny a zajišťuje jim přísun nových knížek.


Petra Houdková

V dětské skupině Holubníček pracuje od září 2022. Velice pečlivě se zde starala o čistotu veškerých prostor. Brzy však zjistila, že jí práce mezi dětmi naplňuje a doplnila si vzdělání kurzem chůvy pro děti v dětské skupině. Od února 2023 působí jako chůva v Holubníčku v Grandu. Vystudovala střední odborné učiliště spojů v Trutnově a má zkušenosti s prací mezi lidmi. Je komunikativní a přátelské povahy. Vychovala dvě, nyní již dospělé, dcery a má vřelý vztah k dětem. Ve volném čase příležitostně hlídá děti i svým přátelům. Mezi její zájmy patří četba, procházky v přírodě a práce na zahradě.


Jana Drahokoupilová

Je chůvičkou v Holubníčku od března 2022. Vystudovala obchodní školu a poté pracovala v administrativě. Po narození dcery Anny toužila více po práci s lidmi, především s dětmi. Absolvovala tedy kurz pracovníka v sociální službách a později i kurz chůvy v dětských skupinách. S dětmi pracuje od roku 2018 a má zkušenosti i z jiných dětských skupin. Tato práce ji těší a naplňuje. S dětmi ji baví především zpívání, kreativní tvoření a cvičení jógy. Baví ji vést je hravým způsobem, individuální přístup a být si vzájemně učiteli. Má ráda zvířata, přírodu, knihy, malování, zahradničení a osobní rozvoj.


Tereza Valčíková

V Dětské skupině Holubníček pracuje jako chůva od října 2022. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, specializace tělesná výchova s metodikou. Nyní studuje na Univerzitě Hradec Králové obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dělá jí radost práce s dětmi. Volný čas ráda tráví s rodinou a s přáteli. Baví ji hudba, především zpěv, čtení knih a procházky v přírodě.


Iveta Šreiberová

Je chůvičkou v Holubníčku od února 2023. Vystudovala střední školu rodinnou s ekonomicko-administrativním zaměřením. Dále se vzdělávala rekvalifikací na osobní asistentku s rozšířenou výukou angličtiny, na asistenta pedagoga a následně na logopedického preventistu. I nadále se věnuje vzdělávání v pedagogice, konkrétně pro práci s dětmi v MŠ. Má dvě děti Alexe a Viktorii. Mezi její koníčky patří plavání, malování, procházky v přírodě, knihy a práce s dětmi. Příležitostně hlídá děti svým přátelům a společně vymýšlejí různé aktivity jako např. vyrábění nebo kolektivní hry.


Monika Peksová

V dětské skupině Holubníček vypomáhá jako chůva od ledna 2023. Původně vystudovala učební obor cukrářka v Kladně. Protože více toužila po práci s lidmi, tak si doplnila vzdělání akreditovaným kurzem pracovníka v sociálních službách. Od roku 2015 je zaměstnaná v Diakonii Českobratrské církve evangelické v Čáslavi v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Dělá jí radost pomáhat druhým lidem, být jim užitečná a nápomocná. Vychovala, nyní již dospělého, syna. Ve volném čase ráda čte knihy, cestuje a poznává nová místa.