Ceník

Platný od 1. 9. 2023

Rezervační poplatek

Vratný rezervační poplatek 2.000 Kč se hradí po přijetí přihlášky na základě zaslané faktury společně s potvrzením o rezervaci místa v DS. Poplatek je vybírán před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Je vracen, pokud dítě do DS dochází do 31. 8. daného školního roku.

Platba za docházku

Docházka celý týdenDítě do dne 31.8. následujícího po 3. narozenináchStarší dítě *
PO

3.000 Kč / měsíc

7.000 Kč / měsíc

ÚT
ST
ČT

*Přednostně přijímáme děti do 3 let věku.

Platba za docházku se hradí zpětně za předchozí měsíc.
Na základě rozhodnutí ředitelky může být poskytnuta individuální sleva.

 

Platba za stravu

Oběd                                  55 Kč / den

Svačinky (2x denně)          30 Kč / den

Platba za stravu se hradí zpětně za předchozí měsíc vždy podle skutečně odebraného množství jídel.

Odebírání obědů a svačinek je volitelné. V případě nezájmu o dodání stravy naším zařízením jsou rodiče povinni dodat celodenní stravu (oběd a svačinky) pro své dítě v krabičce ráno při příchodu.

 

Sleva na dani na umístění dítěte v dětské skupině

Rodič má možnost uplatnit dva druhy daňové slevy na dítě:

1) daňová sleva na vyživované dítě

(v roce 2023 15.204 Kč na první dítě, 22.320 Kč na druhé dítě a 27.840 Kč na každé další dítě)

2) daňová sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení

(do výše vynaložených nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně do výše minimální mzdy, tj. v roce 2023 17.300 Kč)

Rodiče mohou uplatnit obě slevy zároveň.

Provozování Dětské skupiny Holubníček je neziskovou činností. Po rodičích požadujeme částečnou úhradu nákladů, protože provoz dětských skupin je finančně podporován státním příspěvkem. Ten se významnou měrou podílí na pokrytí nákladů služby (mzdové náklady, náklady na povinné další vzdělávání pečujících osob, provozní náklady jako nájemné či energie apod.).