Ceník

Platba za docházku

5 dní v týdnu4.000 Kč / kalendářní měsíc(3.000 Kč při půldenní docházce)
4 dny v týdnu3.500 Kč / kalendářní měsíc(2.600 Kč při půldenní docházce)
3 dny v týdnu3.000 Kč / kalendářní měsíc(2.250 Kč při půldenní docházce)
2 dny v týdnu2.000 Kč / kalendářní měsíc(1.500 Kč při půldenní docházce)
1 den v týdnu1.300 Kč / kalendářní měsíc(1.000 Kč při půldenní docházce)

Platba za docházku se hradí předem za následující měsíc.

 

Platba za stavu

Oběd                                  40 Kč / den

Svačinky (2x denně)          20 Kč / den

Platba za stravu se hradí zpětně za předchozí měsíc vždy podle skutečně odebraného množství jídel.

Odebírání obědů a svačinek je volitelné. V případě nezájmu o dodání stravy naším zařízením jsou rodiče povinni dodat celodenní stravu (oběd a svačinky) pro své dítě v krabičce ráno při příchodu.

 

Sleva na dani na umístění dítěte v dětské skupině

Rodič má možnost uplatnit dva druhy daňové slevy na dítě:

1) daňová sleva na vyživované dítě

(v roce 2019 15.204 Kč na první dítě, 19.404 Kč na druhé dítě a 24.204 Kč na každé další dítě)

2) daňová sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení

(do výše vynaložených nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně do výše minimální mzdy, tj. v roce 2019 13.350 Kč)

Rodiče mohou uplatnit obě slevy zároveň.

Provozování Dětské skupiny Holubníček je neziskovou činností. Po rodičích požadujeme částečnou úhradu nákladů, protože jsme na provoz získali dotaci z Evropského sociálního fondu. Ta se významnou měrou podílí na pokrytí nákladů služby (mzdy pečujících osob, nájemné a energie).