Ceník

Vratný rezervační poplatek 2.000 Kč se hradí po přijetí přihlášky na základě zaslané faktury společně s potvrzením o rezervaci místa v DS. Poplatek je vybírán před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Je vracen, pokud dítě do DS dochází do 31. 8. daného školního roku.

Ceník je platný do 1. 9. 2024.

Čáslav
Holubníček Grand
4,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00
Čáslav
Holubníček Nádraží
3,500kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Čáslav
Holubníček Komenského nám.
3,500kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Pardubice
Holubníček Jana Palacha
4,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Na všech pobočkách
Dítě starší 3 let
7,000kč/ měsíčně
5 dní / týdnu Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30

6:30 – 16:00 (Grand)

Platba za docházku se hradí zpětně za předchozí měsíc.

Na základě rozhodnutí ředitelky může být poskytnuta individuální sleva.

Platba za stravu

cena stravy
90kč/ den
Oběd – 60 Kč

Dvě svačinky – 30 Kč

Platba za stravu se hradí zpětně za předchozí měsíc vždy podle skutečně odebraného množství jídel.

Odebírání obědů a svačinek je volitelné. V případě nezájmu o dodání stravy naším zařízením jsou rodiče povinni dodat celodenní stravu (oběd a svačinky) pro své dítě v krabičce ráno při příchodu.

Provozování Dětské skupiny Holubníček je neziskovou činností. Po rodičích požadujeme částečnou úhradu nákladů, protože provoz dětských skupin je finančně podporován státním příspěvkem. Ten se významnou měrou podílí na pokrytí nákladů služby (mzdové náklady, náklady na povinné další vzdělávání pečujících osob, provozní náklady jako nájemné či energie apod.)

Přihlaste své dítě

Těšíme se na Vás