Přihláška

Dětská skupina Holubníček nabízí flexibilitu v docházce. Dítě nemusí docházet každý den nebo na celý den a do Dětské skupiny Holubníček se může přihlásit a nastoupit kdykoliv v průběhu roku. Záleží na Vašich požadavcích a potřebách.

Podmínky pro přijetí dítěte do Dětské skupiny Holubníček:

1) Věk dítěte od 1 roku do 6 let.
2) Zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině.
3) Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
4) Alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce, tzn. je zaměstnán nebo OSVČ, studuje, účastní se rekvalifikačního kurzu nebo si zaměstnání aktivně hledá.

Postup pro přijetí:

1) Domluvíme termín osobní návštěvy a prohlídky Dětské skupiny Holubníček (není podmínkou).
2) Podáte Žádost o umístění dítěte do Dětské skupiny Holubníček (osobně nebo elektronicky na email info@dsholubnicek.cz) a dále doložíte:
Potvrzení o vazbě rodičů na trh práce / Potvrzení z OSSZ pokud jste OSVČ
3) Před zahájením poskytování služby uzavře poskytovatel s rodičem dítěte smlouvu. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, které se týkají poskytované péče o dítě. Najdete v ní uvedeno zejména místo a čas poskytování služby, výši úhrady za službu, způsob stravování apod.

V případě plné kapacity Vás budeme evidovat alespoň jako náhradníky.

Dětská skupina Holubníček umožňuje návštěvu a zhlédnutí prostor rodičům, kteří uvažují o umístění svého dítěte. Samozřejmostí je adaptační doba pobytu dítěte – před samotným nástupem nabízíme možnost krátkodobého pobytu dítěte s rodičem nebo jinou osobou za účelem dobré adaptace v daném kolektivu a prostředí.

Potřebujete poradit? Volejte 725 511 825 nebo 776 188 350.