Angličtina

Dětská skupina Holubníček nabízí rodičům možnost zapsat své děti do skupinové výuky angličtiny, která bude v Holubníčku probíhat pravidelně v dopoledních hodinách s odbornou lektorkou.

Proč by měly být děti v předškolním věku vedeny k osvojování si cizího jazyka?

Učení se angličtiny v předškolním věku probíhá na stejných principech, jako když se děti učí mateřský jazyk – ještě předtím, než jsou schopny samostatného mluveného projevu, jsou schopny porozumět základním významům. Děti reagují na podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by samy uměly sdělení formulovat. Rozumí sdělovanému obsahu, chápou fráze a jejich význam, ale neumí rozlišovat jednotlivá slova ve větách. Porozumění angličtině je v dětech probouzeno mimikou, gestikulací, obrázky, hudbou, hrami apod. Jedná se o nenásilné nepřímé učení. Děti napodobují (písničky, říkanky) a jazyk si tak nepřímo osvojují. Vnímají tón hlasu, výrazy obličeje a tím se také učí imitovat. Tato vlastnost jim vydrží tak do sedmého roku věku. Proto je prospěšné začít s druhým jazykem už v předškolním věku. Aktivity k osvojení si anglického jazyka nebudou pro děti zátěží, ale lákavou zábavnou hrou. Děti se učí jazyky používat paralelně, není tedy nutné čekat, až se naučí česky, aby se mohly učit druhý jazyk.

„Angličtinu neučíme, ale předkládáme. Děti si řeč osvojují, neučí se jí.”

  • Děti se naučí cizí jazyk snadno a přirozeně – hrají si v angličtině a zároveň se jí učí.
  • Lekce jsou plné her, písniček, pohybu, pohádek, říkanek – v dětech je stimulováno více smyslové vnímání.
  • Lektorka na děti hovoří anglicky, češtinu použije výjimečně k podpoře jejich motivace a sebejistoty.
  • Výuka je připravena na míru věku a skupince konkrétních dětí.
  • Během učení jsou respektována přirozená vývojová specifika u dětí předškolního věku.

Do světa angličtiny bude děti v Holubníčku provázet lektorka Petra Klocová, DiS. Petra je vystudovaná sociální pracovnice. Po studiu odletěla do USA, kde několik let žila a pracovala. Po návratu do ČR si doplnila lektorský certifikát a začala vyučovat anglický jazyk. V roce 2013 otevřela vlastní jazykovou školu Ájina Čáslav, kterou v současné době navštěvuje 130 studentů ve věku 3 – 60 let.

Reference na výuku angličtiny s Petrou naleznete na jejích webových stránkách: http://ajina-caslav.cz/reference/

Od listopadu do konce roku proběhne úvod do angličtiny v 8 lekcích za 1.200,- Kč za dítě (jednou týdně po dobu 45 minut).

Od ledna na úvodní lekce naváže blok výuky, který proběhne v 16 lekcích. Cena za 16 lekcí angličtiny za dítě je 2.390,- Kč.

Ideální věk dítěte pro zapojení se do kurzu angličtiny je 3 – 5 let. Při velikosti skupinky nad 6 přihlášených dětí bude cena jednotlivcům úměrně snížena.

Aktivity Dětské skupiny Holubníček budou zaměřeny na opakování naučených slovíček, písniček, říkadel i her i mimo organizovanou výuku angličtiny. Chůvičky je budou s dětmi pravidelně nenásilně a hravou formou opakovat během dopoledního programu.